Хүрээ Марал – Бизнесийн Танилцуулга

Танилцуулга:

Хүрээ Марал нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын бүх тухайн хэрэгцээнд тусламжийн үйлчилгээг олгодог цахим танилцуулга юм. Бид бизнесийн аюулгүй байдлын салбартаа бизнесийг нэргүй, хурдацтай хөгжүүлэх, хөгжүүлэлийн санаа зовоог дэмжих, бүхий л иргэн, аж ахуйн нэгжийн ажилчдын амьдралд тасралтгүй өнөөдөрөө үйлчилгээ үзүүлдэг.

Бүтээлч гарын авлага:

Бидний бүтээлч гарын авлага нь харьцуулалтаа цахим сургалт, сургалт, бизнесийн хөгжүүлэлтийн заавар, цахим хөтөлбөр, хэрэглээний программ, веб хуудас зэрэгтэй холбоотой байгаль орчны ажиллагааг эрэлхэгч төсөөлөх юм. Уламжлалт бүтээлийг үзэсгэлэнт зохицуулах чадвар, хөгжүүлэлтийн төлөө, урамшуулалтын жагсаалтыг өргөн мэдээж, бүтээлч гарын авлагаар бизнесийн материалуудыг зохион байгуулагчдад хүргэхүйцээ байна.

Та хэрхэн хамтран ажиллах вэ?

Хүрээ Марал нь бизнесийн тархалтын талаарх бүх нэгжийг тань олон төрлийн үйлчилгээ олгодог. Та бизнесийн тархалтын инженерүүд, вэб сайт хөгжүүлэгчид, дизайнерүүдтэй тусламж авна. Боломжтой байдал, эрдэм шинжилгээ, тээврийн хэрэгслийн өргөх мэдээллийг авахыг хүссэн бол Хүрээ Марал нь таньд хэрэгцээнд тусламжийн үйлчилгээг олгодог. Та ихэнх асуудлыг шийдэх, амттай танилцуулах, асуудлыг шийдэхээр өөрсдийн ажлыг идэвхижүүлэхийг хүсвэл, Хүрээ Марал нь тань санал болгох боломжтой юм.

Leave a Reply